Hoppa till huvudinnehåll
 
Erasmus+

Kompetensutveckling för dig som jobbar med unga

Det här är ett bidrag för dig som jobbar med unga för att inhämta kunskap och kompetens samt utbyta erfarenheter och arbetssätt med kollegor i andra länder.

Projekt kan till exempel handla om att göra studiebesök, delta i seminarier eller utbildningar eller andra typer av samverkansprojekt.  

Ansökningstider 

23 februari 2023 klockan 12.00

4 oktober 2023 klockan 12.00

Ansökan med deadline 23 februari är öppen.

Ansökan

För att kunna ansöka om projekt inom Erasmus+ behöver du först registrera din organisation. Gör det i god tid så att du har möjlighet att jobba med din ansökan innan du lämnar in den. När du registrerat din organisation får den ett Organisation ID (OID) som sedan anges i er ansökan. 

OID och certifiering av organisationer - steg för steg-guide

Registrera din organisation

För att komma åt EU-kommissionens ansökningsformulär behöver du ett EU Login. Därefter kan du påbörja din organisations ansökan! 

Ansök inom Erasmus+

Ni kan söka bidraget

Ideella organisationer, kommunala och regionala verksamheter eller sociala företag som arbetar med ungdomar kan söka bidraget. Det kan vara personer som arbetar med lokal eller regional ungdomspolitik, i ungdomsorganisationer eller med ungdomar i rollen som ungdomsledare, utbildare, handledare, ungdomsrådgivare eller annan typ av resursperson.

Projekten ska vara internationella samarbeten

För att göra ett projekt krävs det att du har internationella samarbetspartners inom något eller några av samarbetsländerna inom Erasmus+ Ungdom. 

Hitta internationella partners

Samarbetsländer inom Erasmus+ Ungdom 

Det här kan bidraget gå till

Ett projekt byggs på en eller flera kompetensutvecklingsaktiviteter. Exempel på dessa aktiviteter är:

  • Studiebesök och andra typer av uppdrag som till exempel jobbskuggning.
  • Nätverkande och samhällsbyggande mellan personer som arbetar med unga
  • Kurser för att ge stöd till och utveckla kompetenser hos personer som arbetar med unga
  • Seminarier och workshops

Ett projekt måste alltså innehålla minst en av ovan kompetensutvecklingsaktiviteter. 

Projekten ska ha en tydlig effekt på deltagarna samt på deltagarnas ungdomsverksamheter. Det är viktigt att programprioriteringarna som finns inom Erasmus+ adresseras tydligt i projekten. 

Projektets längd och starttid

Själva kompetensutvecklingsaktiviteterna kan pågå minst 2 dagar och max 2 månader, exklusive resdagar. Själva projektet kan däremot pågå i upp till 24 månader. Då ingår tid för förberedelser, genomförande, utvärdering och uppföljning.

Inom projekttiden, innan aktiviteterna äger rum, är det också möjligt att planera in ett förberedelsebesök på platsen där aktiviteten kommer att äga rum. 

Prioriteringar

MUCF prioriterar projektansökningar som tillgodoser Erasmus+ prioriteringar, nämligen inkludering, demokratisk delaktighet, hållbarhet och digitalisering. 

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: