Hoppa till huvudinnehåll
 
Dekor. Rapportframsida.

Bidrag med anledning av covid-19

Utgivningsdatum:
Sidor: 26

Ladda ner för utskrift

Bidrag med anledning av covid-19

till organisationer som arbetar med människor i socialt särskilt utsatta situationer 2022

2022 gav regeringen MUCF i uppdrag att dela ut bidrag för insatser för socialt särskilt utsatta under coronapandemin. Totalt fördelades drygt 78 miljoner kronor till civilsamhällets organisationer vid två tillfällen.

Den här delrapporten ger en bild av uppdraget, ansökningsprocessen samt fördelningen av bidraget.

De organisationer som beviljats bidraget ska lämna en redovisning av bidragets användning till MUCF senast den 31 mars 2023. Bidragets användning kommer att redovisas i MUCF:s slutrapport som lämnas till regeringen senast den 30 september 2023.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: