Hoppa till huvudinnehåll
 

Samverkansmodell för offentliga aktörer och civilsamhället

MUCF:s Samverkansmodell för offentliga aktörer och civilsamhället.

MUCF har tillsammans med representanter för civilsamhället och offentlig sektor tagit fram en modell för samverkansprocesser. Med hjälp av den kan offentliga aktörer och civilsamhällesaktörer skapa god samverkan till nytta för alla parter.

Samverkansmodellen riktar sig till offentlig sektor vid samverkan med civilsamhället men kan även användas av civilsamhällesaktörer. Framförallt är tanken att den används tillsammans av parter från det civila samhället och offentlig sektor.

Modellen är generell och kan anpassas efter olika verksamheters behov på lokal, regional och nationell nivå.

 

Så använder ni Samverkansmodellen

Syftet med modellen är att ge kunskap och inspiration till samverkan. Modellen hjälper er att fördjupa er i de delar ni behöver och är nyfikna på att utforska tillsammans. Ni kan därför använda modellen kronologiskt, från början till slut, eller börja i den del som känns mest aktuell för er samverkan. Behövs det kan ni gå fram och tillbaka mellan faserna.

Modellen hjälper er också att hitta viktiga frågor att diskutera och reflektera över tillsammans med era samverkanspartners.

Grunden läggs i de fyra faserna

Modellen utgår från fyra olika faser;
Förutsättningar, Identifiera och involvera, Planera och justera och Implementera och polera.

I varje fas hittar ni information och viktiga frågor att arbeta med. Om ni vill fördjupa er i en fas finns det tre olika steg att arbeta efter. Där hittar ni också mer information och fler frågor att arbeta vidare med.

Samverkansmodellen

Ladda ner materialet Samverkansmodell för offentliga aktörer och civilsamhället (53 sidor). 

Ladda ner bilden på samverkansmodellen (1 sida). Skriv ut den och använd den tillsammans med era partners för att gemensamt navigera i samverkansprocessen.

I den här filmen berättar Elisabet, utvecklingsledare på MUCF, mer ingående om hur modellen kan användas.

 

Kompletterande material till Samverkansmodellen

Vi har också tagit fram material för er att använda när ni vill dokumentera kring er samverkan. Här hittar du bland annat:

Processdagbok

Den här processdagboken kompletterar Samverkansmodellen och är uppbyggd på samma sätt. Ni kan anteckna i varje del och exempelvis skriva in era svar på frågorna som ni hittar i Samverkansmodellen. Ni kan också skriva minnesanteckningar kopplat till ert arbete med de olika faserna och stegen i Samverkansmodellen.

Tidsplan
Vem ansvarar för vad? Och när ska allt vara klart? Gör en tidsplan så är det enklare att följa arbetsprocessen. Här finns också exempel på hur ni ska fylla i dokumentet. 

Konsekvens- och riskanalys

Gör en konsekvens- och riskanalys för er samverkansprocess. I materialet finns också en riskmatris. Här finns också exempel på hur ni ska fylla i dokumentet. 

Avsiktsförklaring

Det kan också vara bra att ta fram en gemensam avsiktsförklaring så undviker ni missförstånd. Här finns också exempel på hur ni ska fylla i dokumentet. 

Inspirerande exempel på samverkan mellan offentliga aktörer och civilsamhället

Under det här avsnittet har vi samlat inspirerande exempel på hur samverkansmodellen har använts av offentliga aktörer och civilsamhället.

Göteborg stad och RFSL Ungdom ingick i MUCF:s pilotprojekt för att testa Samverkansmodellen och här berättar de mer om hur de genom samverkan, arbetar med att utveckla mötesplatser för unga hbtqi-personer.


Ett annat exempel är när MUCF, tillsammans med de nationella minoriteternas ungdomsförbund, använde modellen för att samverka i uppdraget om att förbättra förutsättningarna för engagemang och inflytande för unga från de nationella minoriteterna.

 

 

 

 

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: